Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Historický ČERNOTÍN

Jan Zapletal

jan zapletalDo rodiny  sedláka Martina Zapletala z Jezernice se narodil 16. května 1848 syn Jan. Obecnou  školu navštěvoval v Jezernici a potom pokračoval v dalším vzdělávání na tehdy dostupných školách, jejichž absolvování mu umožnilo, aby se věnoval učitelskému povolání.
Jeho první učitelskou štací bylo Náklo u Olomouce, kde působil jako mladší učitel a kde si také našel nevěstu Eleonoru Hrabalovou. A jak se dostal do Černotína?
     V únoru 1873 onemocněl ve zdejší  škole učitel Alois Hanák, který v březnu zemřel ve věku pouhých 28 let. Od února až do prázdnin se na zdejší škole nevyučovalo. Místní školní rada proto vyhlásila konkurz a do výběrového řízení se přihlásilo 8 žadatelů. Z těchto 8 žadatelů místní školní rada zvolila učitele Jana Zapletala, jenž byl zemskou školní radou dekretem ze dne
16. června jmenován učitelem na černotínské škole a nastoupil zde místo 27. srpna 1873.
    Do Černotína se s ním přestěhovala také jeho manželka, zde se jim ve školním bytě narodilo celkem 9 dětí, z nichž mnohé dosáhly také významného postavení ve svém oboru.
Ladislav Zapletal - řídicí učitel Doloplazy, Božena Zapletalová - zemřela v šesti letech, Monsignore Vojtěch Zapletal - katecheta v Kroměříži, Oldřich Zapletal - soudní rada v Praze, Emilie Zapletalová - hospodařila v Černotíně, Růžena Vavříková - učitelka v Ostravě,
Jindřiška Zapletalová - hospodařila v Černotíně, Jan Zapletal - pokladník Živnostenské banky v  Ostravě, Božena Zapletalová - hospodařila v Černotíně.
     V lednu 1874 byl učitel Jan Zapletal zvolen do místní školní rady. A od tohoto roku začalo jeho aktivní působení nejen ve škole, ale také v kulturním a společenském životě obce.

Počet dětí navštěvujících místní školu byl tak velký, že místní školní rada i výbor obce se rozhodli podat žádost c. k. Okresní radě v Hranicích o rozšíření školy jednotřídní na dvoutřídní a současně podpořili žádost učitele Jana Zapletala o místo nadučitele.

Oběma těmto žádostem bylo vyhověno. A tak ve školním roce 1882/83 se začalo vyučovat ve dvoutřídní škole a Jan Zapletal začal působit jako nadučitel.
     Po celou dobu svého působení v Černotíně byl duší veškerého kulturního a společenského života. Během roku 1882 aktivitou faráře P. Konráda Surmy a nadučitele Jana Zapletala byl ustaven spolek Farní Cyrilská jednota. Vznikl jako první cyrilská jednota v Olomoucké arcidiecézi. Místopředsedou a sbormistrem byl zvolen nadučitel regenschori Jan Zapletal.
 Koncem 19. století byly na vesnicích zakládány sbory dobrovolných hasičů. A nadučitel Jan Zapletal v roce 1892 spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů v Černotíně, byl jeho prvním náčelníkem, čestným členem Jednoty hasičské. Byl také mimo jiné ředitelem Rolnické záložny v Černotíně. Zavedl a psal první kroniku černotinské školy.

 jz    V roce 1902 obecní rada udělila   nadučiteli Janu Zapletalovi pro zásluhy, jež si  za své  30leté působnosti o obec získal, ČESTNÉ OBČANSTVÍ OBCE ČERNOTÍNA.
Na škole setrval až do odchodu do výslužby v roce 1905, tj. 32 let. V témže roce koupil stavení č.p.31, v němž po odchodu na odpočinek dožil.  Zemřel 21. června 1914 v Černotíně, kde je pochován na místním hřbitově.


Mgr. Tomáš Král – pravnuk Jana Zapletala,

Historie

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Svátek má Jakub

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.