Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Historický ČERNOTÍN

Historie

První písemná zmínka o Černotíně pochází z roku 1406, kdy je v olomouckých zemských deskách zapsáno, že Čeněk z Tučína vyplácí ze vsi Černotín věno své manželce Anně. Archeologické nálezy ale dokazují, že pohyb lidí ve zdejší oblasti a její osídlení jsou již staršího data.

Ve smlouvě o prodeji helfštýnského panství Vokovi ze Sovince z roku 1447 jsou mezi prodávanými vesnicemi uvedeny i Černotín s Hluzovem.

V roce 1475 koupil panství helfštýnské, hranické a přerovské a o rok později i drahotušské významný šlechtic Vilém z Pernštejna. V následujících letech se střídali jejich majitelé, až v roce 1621 po konfiskaci připadlo celé zbývající sloučené hranické panství i s vesnicemi do vlastnictví kardinála Františka Dietrichsteina. Pod správou tohoto šlechtického rodu Dietrichsteinů zůstalo Fideikomisní (svěřenecké) panství Hranice se statkem Drahotuše, jako součást jeho rozsáhlého dominia, až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848. Respektive veřejnou správu vykonávaly patrimoniální úřady až do 1. ledna 1850.

Od roku 1850 náležel Černotín k politickému okresu Hranice a spadal v něm pod soudní okres Hranice. Mezi lety 1855–1868 patřila vesnice pod Smíšený okresní úřad Hranice.

Po opětovném oddělení politické a soudní moci po roce 1868 pak až do roku 1949 příslušel Černotín do politického okresu Hranice. Po zavedení krajského zřízení v roce 1949 náležel okres Hranice k Olomouckému kraji. Na základě územní reorganizace státní správy byl k 1. červenci 1960 tento okres zrušen a přičleněn do většího okresu Přerov, nově spadajícího do Severomoravského kraje.

K 1. únoru 1975 začal fungovat sloučený Místní národní výbor se sídlem v Černotíně, který vznikl spojením s Místním národním výborem v sousední vesnici Hluzov. Hluzov se nachází severně od Černotína a obě vesnice dříve spojovaly jen kostel, hřbitov, škola, fara, pošta a železniční zastávka. Silnice mezi nimi byla vybudována až v roce 1912.

K 5. březnu 1966 došlo nejprve ke sloučení Jednotných zemědělských družstev Černotín a Hluzov. Tím byla započata postupná integrace dvou doposud samostatných obcí, která vyvrcholila v roce 1983, kdy se obě sloučily v jeden správní celek. Od té doby tvoří Hluzov místní část Černotína. Výstavba nových domů po stranách spojující silnice mezitím pokročila tak, že dnes přechází jedna obec v druhou zcela plynule. Jejich společná katastrální rozloha je 8, 31 km2.

V roce 1880 bylo v Černotíně evidováno 532 obyvatel bydlících v 75 domech, v menším Hluzově to bylo 267 lidí ve 44 domech. O sto let později byla již čísla takováto – v Černotíně 493 lidí obývalo 128 domů, v Hluzově žilo 256 obyvatel v 63 domech. Počet domů se v obou obcích postupně zvyšoval, ale přesto počet obyvatel po letech růstu zůstává ve spojených obcích dodnes na podobné úrovni – mezi 750-800.

Historie

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Svátek má Jakub

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.